Jelenec

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Tribeča.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhozápadnej časti. Na severe a severovýchode ho ohraničuje podcelok Veľký Tribeč, na východe a na juhu Podunajská pahorkatina (podcelok Žitavská pahorkatina), na juhozápade podcelok Zobor a na západe a severozápade Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina).

Okresy: Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce.

Rozloha:

Najvyšší bod: Ploská (576,8m).

Najnižší bod: Juhozápadný okraj územia v nadmorskej výške približne 160m.

Geologická stavba:

Reliéf: Od podcelku Zobor ho na juhozápade oddeľuje hlboké údolie riečky Hunták.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Jelenca je Kostolianska kotlina.