Veľký Inovec

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Pohronského Inovca.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej polovici. Na severe ho ohraničujú podcelky Lehotská planina a Vojšín, na severovýchode Vtáčnik (podcelok Župkovská brázda), na juhovýchode Štiavnické vrchy (podcelok Hodrušská hornatina, hranicou je údolie Hrona), na juhu a juhozápade Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská pahorkatina a Žitavská pahorkatina).

Okresy: Zlaté Moravce, Žarnovica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Inovec (900,6m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Veľký Inovec sa ďalej nedelí.