Lehotská planina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Pohronského Inovca.

Poloha: Nachádza sa v jeho severozápadnej časti. Na severe ho ohraničuje Tribeč (podcelok Rázdiel), na severovýchode Vtáčnik (podcelok Župkovská brázda), na východe podcelok Vojšín, na juhu podcelok Veľký Inovec a na západe Podunajská pahorkatina (podcelok Žitavská pahorkatina).

Okresy: Zlaté Moravce, Žarnovica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Brestovo (756,2m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 280m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Lehotská planina sa ďalej nedelí.