Žitavská niva

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podunajskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa východne od jej centrálnej časti a vytvára pás územia v blízkosti rieky Žitava. Na severe a severozápade ho ohraničuje podcelok Žitavská pahorkatina, na severovýchode Pohronský Inovec (podcelok Veľký Inovec), na juhovýchode podcelok Hronská pahorkatina a na juhu podcelok Nitrianska niva.

Okresy: Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 125m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Žitavská niva sa ďalej nedelí.