Stredonitrianska niva

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrianska niva.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej časti. Na severe ju ohraničuje časť Bánovská niva a podcelok Nitrianska pahorkatina (časti Bánovská pahorkatina a Drieňovské podhorie), na východe Strážovské vrchy (podcelok Nitrické vrchy, časti Vestenická brána a Drieňov), Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska koltina), Tribeč (podcelok Rázdiel, časti Kolačnianska brázda, Kolačnianska vrchovina a Skýcovská vrchovina, a podcelok Zobor) a podcelok Nitrianska pahorkatina (časť Tribečské predhorie), na juhu časť Dolnonitrianska niva, a na juhu a na západe podcelok Nitrianska pahorkatina (časti Nitrianske vŕšky, Zálužianska pahorkatina a Bojnianska pahorkatina).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.