Dolnonitrianska niva

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrianska niva.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti. Na severe ju ohraničuje časť Stredonitrianska niva a Tribeč (podcelok Zobor), na východe podcelky Žitavská pahorkatina, Žitavská niva, Hronská pahorkatina (časť Hurbanovské terasy), na juhu Podunajská rovina (časť Novozámocké pláňavy) a na západe podcelok Nitrianska pahorkatina (časti Nitrianska tabuľa, Zálužianska pahorkatina a Nitrianske vŕšky).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.