Oslianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Hornonitrianskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jej južnej časti. Je najjužnejšou kotlinou Hornonitrianskej kotliny. Na severe a východe ju ohraničuje podcelok Prievidzská kotlina, na juhovýchode Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik), na juhu Tribeč (podcelok Rázdiel), na západe Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina) a na severozápade Strážovské vrchy (podcelok Nitrické vrchy).

Okresy: Partizánske, Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto rieky Nitra pri obci Oslany v nadmorskej výške približne 600m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok sa ďalej nedelí.