Vysoký Vtáčnik

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Vtáčnika.

Poloha: Zaberá jeho najvyššiu, severozápadnú časť. Na severe, severovýchode a západe ho ohraničuje Hornonitrianska kotlina (podcelky Handlovská kotlina, Prievidzská kotlina a Oslianska kotlina), na východe a juhovýchode podcelok Nízky Vtáčnik a na juhozápade Tribeč (podcelok Rázdiel).

Okresy: Partizánske, Prievidza, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Rozloha:

Najvyšší bod: Vtáčnik (1.345,8m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 600m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Vysoký Vtáčnik sa ďalej nedelí.