Prievidzská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Hornonitrianskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jej severnej a centrálnej časti, v povodí riek Nitra a Handlovka. Na severe ho krátkym úsekom ohraničuje Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na severovýchode Žiar (podcelky Vyšehrad a Horeňovo), na východe podcelok Handlovská kotlina, na juhovýchode Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik), na juhu podcelok Oslianska kotlina, na juhozápade Strážovské vrchy (podcelok Nitrické vrchy), na západe podcelok Rudnianska kotlina a na severozápade Strážovské vrchy (podcelok Malá Magura).

Okresy: Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto rieky Nitra v nadmorskej výške približne 190m.

Geologická stavba:

Reliéf: Prievidzská kotlina patrí medzi husto zaľudnené územia a nachádzajú sa v nej mestá Prievidza, Nováky a Bojnice.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Prievidzskej kotliny je Ciglianske predhorie.