Handlovská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Hornonitrianskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti medzi mestami Prievidza a Handlová, v povodí rieky Handlovka. Na severovýchode ju ohraničuje Žiar (podcelky Horeňovo a Rovne), na juhovýchode Kremnické vrchy (podcelok Kunešovská planina), na juhu Vtáčnik (podcelky Nízky Vtáčnik a Vysoký Vtáčnik) a na západe podcelok Prievidzská kotlina.

Okresy: Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod: Nachádza sa pri Handlovej v nadmorskej výške približne 650m.

Najnižší bod: Najnižším bodom je koryto Handlovky pri Prievidzi v nadmorskej výške približne 270m.

Geologická stavba:

Reliéf: Kotlina na západnom okraji zasahuje do okrajových častí Prievidza, ktorej výhodný okraj lemuje hrebeň Banská s prielomom Handlovky. Za ním sa rozširuje a vytvára širokú nivu. Stáča sa na juh a v oblasti Ráztočna sa výraznejšie vlní a začína viditeľne stúpať. V okolí Handlovej sa rozširuje a pozvoľna prechádza do Kremnických vrchov a končí pohorím Vtáčnik. Nadmorská výška je približne od 270m pri Prievidzi a 650m pri Handlovej. Handlovská kotlina patrí medzi stredne husto zaľudnené územia.

Lesné porasty: Väčšina územia je zalesnená zmiešanými lesmi. Z listnatých stromov sa najviac vyskytuje dub a buk, z ihličnanov sú to smreky.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo: V lesoch žijú vo väčšom množstve jelene, srnce a diviaky.

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok sa ďalej nedelí.