Nízky Vtáčnik

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Vtáčnika.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti. Na severe ho ohraničuje Hornonitrianske kotlina (podcelok Handlovská kotlina), na severovýchode Kremnické vrchy (podcelok Kunešovská planina, hranicou je údolie Lutilského potoka), na východe a juhovýchode Žiarska kotlina, na juhu podcelok Župkovská brázda, na západe Tribeč (podcelok Rázdiel) a na severozápade podcelok Vysoký Vtáčnik.

Okresy: Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Rozloha:

Najvyšší bod: Javorinka (938,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 220m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Nízkeho Vtáčnika sú: Prochotská kotlina, Ostrogrúnska kotlina, Vígľaš.