Kunešovská planina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Kremnických vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho severozápadnej časti. Na severe ho ohraničuje Turčianska kotlina (podcelok Diviacka pahorkatina), na severovýchode a východe podcelok Flochovský chrbát, na juhu podcelok Jastrabská vrchovina a Žiarska kotlina, na juhozápade Vtáčnik (podcelok Nízky Vtáčnik) a na západe Hornonitrianska kotlina (podcelok Handlovská kotlina).

Okresy: Prievidza, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom.

Rozloha:

Najvyšší bod: Vlčí vrch (1.172,3m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Kunešovská planina sa ďalej nedelí.