Diviacka pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Turčianskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jej južnej časti a leží v nej mesto Turčianske Teplice. Na severe ju ohraničujú podcelky Valčianska pahorkatina, Turčianske nivy a Mošovská pahorkatina, na východe Veľká Fatra (podcelok Bralná Fatra), na juhovýchode Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát a Kunešovská planina) a na západe Žiar (podcelky Rovne, Horeňovo a Vyšehrad).

Okresy: Martin, Turčianske Teplice.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v severnej časti územia v okolí rieky Turiec v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba:

Reliéf: V centrálnej časti je len mierne zvlnená.

Lesné porasty:

Vodstvo: Odvodňuje ju rieka Turiec a jej prítoky.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Diviacka pahorkatina sa ďalej nedelí.