Flochovský chrbát

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Kremnických vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej, najvyššej časti a zaberá hlavný hrebeň od severného až takmer po južný okraj pohoria. Na severe ho ohraničuje Veľká Fatra (podcelok Bralná Fatra), na východe Starohorské vrchy, Zvolenská kotlina (podcelok Bystrické podolie) a podcelok Malachovské predhorie, na juhovýchode podcelok Turovské predhorie, na juhozápade podcelok Jastrabská vrchovina, na západe podcelok Kunešovská planina a na severozápade Turčianska kotlina (podcelok Diviacka pahorkatina).

Okresy: Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Zvolen, Žiar nad Hronom.

Rozloha:

Najvyšší bod: Flochová (1.316,9m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Flochovský chrbát sa ďalej nedelí.