Jastrabská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Kremnických vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhozápadnej časti. Na severe ho ohraničuje podcelok Kunešovská hornatina, na východe podcelok Flochovský chrbát, na juhovýchode podcelok Turovské predhorie, na juhu Štiavnické vrchy (podcelok Hodrušská hornatina, hranicou je údolie rieky Hron) a na západe Žiarska kotlina.

Okresy: Žiar nad Hronom.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kremnický štít (1.008,2m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Jastrabská vrchovina sa ďalej nedelí.