Hodrušská hornatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Štiavnických vrchov.

Poloha: Nachádza sa v ich severozápadnej časti. Na severe ho ohraničujú Kremnické vrchy (podcelok Turovské predhorie a Jastrabská vrchovina, hranicou je údolie  rieky Hron), na východe podcelky Skalka a Sitnianska vrchovina, na juhu Podunajská pahorkatina (podcelky Ipeľská pahorkatina, Hronská niva a Hronská pahorkatina), na západe Pohronský Inovec (podcelok Veľký Inovec) a Vtáčnik (podcelky Župkovská brázda a Raj) a na severozápade Žiarska kotlina.

Okresy: Banská Bystrica, Levice, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Rozloha:

Najvyšší bod: Paradajs (938,9m).

Najnižší bod: Koryto rieky Hron v nadmorskej výške približne 180m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Hodrušskej hornatiny sú: Vyhnianska brázda, Breznické podolie, Slovenská brána.