Malachovské predhorie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Kremnických vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnom výbežku v blízkosti Banskej Bystrice. Na severe ho ohraničujú Starohorské vrchy, na východe Zvolenská kotlina (podcelok Bystrické podolie), na juhozápade a západe podcelok Flochovský chrbát.

Okresy: Banská Bystrica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Je plošne najmenším podcelkom.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Malachovské predhorie sa ďalej nedelí.