Horeňovo

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Žiaru.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej časti a oddeľuje Hornú Nitru od Horného Turca. Na severe ho ohraničuje podcelok Vyšehrad, na východe Turčianska kotlina (podcelok Diviacka pahorkatina), na juhu podcelok Rovne a na juhozápade a západe Hornonitrianska kotlina (podcelky Handlovská kotlina a Prievidzská kotlina).

Okresy: Prievidza, Turčianske Teplice.

Rozloha:

Najvyšší bod: Horeňovo (892,2m).

Najnižší bod: Západný okraj územia v nadmorskej výške približne 340m.

Geologická stavba:

Reliéf: Horeňovo má podobu horského chrbta s nie výraznými výškovými rozdielmi.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok sa ďalej nedelí.