Vyšehrad

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Žiaru.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti a oddeľuje Hornú Nitru od Horného Turca. Na severe ho ohraničuje podcelok Sokol, na východe Turčianska kotlina (podcelky Valčianska pahorkatina a Diviacka pahorkatina), na juhu podcelok Horeňovo, na juhozápade Hornonitrianska kotlina (podcelok Prievidzská kotlina) a na severozápade Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra).

Okresy: Prievidza, Turčianske Teplice.

Rozloha:

Najvyšší bod: Gaštan (837,9m).

Najnižší bod: Koryto rieky Nitra v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok sa ďalej nedelí.