Rovne

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Žiaru.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti a je plošne najmenším podcelkom. Na severe ho ohraničuje podcelok Horeňovo, na východe Turčianska kotlina (podcelok Diviacka pahorkatina) a na juhu a na západe Hornonitrianska kotlina (podcelok Handlovská kotlina).

Okresy: Prievidza, Turčianske Teplice.

Rozloha:

Najvyšší bod: Bralová skala (825,6m).

Najnižší bod: Západný okraj územia v nadmorskej výške približne 450m.

Geologická stavba:

Reliéf: Podcelok Rovne má podobu horských lúk s horským chrbtom s nie výraznými výškovými rozdielmi. Na západe a na juhu okraj podcelku strmo stúpa z Handlovskej kotliny, na východe a na severe sa terén zvažuje iba mierne.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok sa ďalej nedelí.