Župkovská brázda

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Vtáčnika.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti v povodí Novobanského potoka a Kľaku. Na severe ho ohraničuje podcelok Nízky Vtáčnik, na východe Žiarska kotlina, na juhovýchode podcelok Raj, na juhu Štiavnické vrchy (podcelok Hodrušská hornatina, hranicou je údolie Hrona) a na západe Pohronský Inovec (podcelky Veľký Inovec, Vojšín a Lehotská planina) a Tribeč (podcelok Rázdiel).

Okresy: Žarnovica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf: Oblasť je charakteristická štálmi (laznícke osídlenie).

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Župkovskej brázdy sú: Župkovská vrchovina, Novobanská kotlina.