Raj

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Vtáčnika.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti. Na severe a západe ho ohraničuje podcelok Župkovská brázda, na východe Žiarska kotlina a na juhu Štiavnické vrchy (podcelok Hodrušská hornatina).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod: Šarvíz (712,5m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Je to plošne najmenší podcelok Vtáčnika.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Raj sa ďalej nedelí.