Vojšín

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Pohronského Inovca.

Poloha: Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti. Na severe a východe ho ohraničuje Vtáčnik (podcelok Župkovská brázda), na juhu podcelok Veľký Inovec a na západe podcelok Lehotská planina.

Okresy: Zlaté Moravce, Žarnovica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Vojšín (818,9m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Vojšín sa ďalej nedelí.