Bojnianska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrianska pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v severnej časti v podhorí Považského Inovca. Svoje pomenovanie dostala podľa obce Bojná. Na severe ju ohraničuje Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy a Nízky Inovec) a časť Bánovská pahorkatina, na východe podcelok Nitrianska niva (časti Bebravská niva a Stredonitrianska niva), na juhu časť Zálužianska pahorkatina a na juhozápade podcelok Dolnovážska niva.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.