Nitrianske vŕšky

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrianska pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti. Na severe, východe a na juhu ju ohraničuje podcelok Nitrianska niva (časti Stredonitrianska niva a Dolnonitrianska niva) a na západe časť Zálužianska pahorkatina.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.