Dolnovážska niva

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podunajskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej západnej časti a tvorí pás územia medzi riekami Váh a Dudváh medzi Novým Mestom nad Váhom a Sereď. Na severe ho ohraničuje Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie a Trenčianska kotlina), na východe Považský Inovec (podcelok Inovecké predhorie), na juhovýchode podcelok Nitrianska pahorkatina, na juhu Podunajská rovina, na západe podcelok Trnavská pahorkatina a na severozápade Malé Karpaty (podcelok Čachtické Karpaty).

Okresy: Galanta, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trnava.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 120m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Dolnovážska niva sa ďalej nedelí.