Trnavská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podunajskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa na jej západnom okraji medzi mestami Pezinok, Sládkovičovo a Nové Mesto nad Váhom. Na severe a na západe ho ohraničujú Malé Karpaty (podcelky Pezinské Karpaty, Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty), na východe podcelok Dolnovážska niva a na juhu Podunajská rovina (aj časťou Úľanská mokraď).

Okresy: Galanta, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany, Senec, Trnava.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 120m.

Geologická stavba: Územie budujú hlavne spraše, ktoré sem boli naviate v ľadových dobách.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územím pretekajú rieky Váh a Dudváh.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Trnavskej pahorkatiny sú: Podmalokarpatská pahorkatina, Trnavská tabuľa.