Brezovské Karpaty

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Malých Karpát.

Poloha: Nachádza sa v ich severnej časti medzi obcami Buková a Prašník. Na severe ho ohraničuje Myjavská pahorkatina, na severovýchode Čachtické Karpaty, na východe a na juhu Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina), na juhozápade Pezinské Karpaty a na západe Borská nížina (podcelok Podmalokarpatská zníženina).

Okresy: Myjava, Piešťany, Senica, Trnava.

Rozloha:

Najvyšší bod: Klenová (585,0m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty: Brezovské Karpaty tvoria väčšinou listnaté stromy (dub, buk, breza, jelša).

Vodstvo:

Rastlinstvo: Na slnečných južných stranách rastie zákonom chránený poniklec veľkokvetý, prvosienka holá, konvalinka voňavá, klinček včasný. Vo vyšších polohách sa v jarných mesiacoch rozmnožil cesnak medvedí.

Živočíšstvo: Žije tu srnčia a jelenia zver, diviaky, jazvece, líšky. V 50.rokoch 20.storočia tu boli nasadené muflóny, ktoré sa rozmnožili i do iných častí Malých Karpát. V skalách hniezdia myšiak hôrny, jastrab veľký, sokol sťahovavý, kaňa, krkavec čierny, výr skalný a iné.  

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Brezovských Karpát je Dobrovodská kotlina.