Podmalokarpatská zníženina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Borskej nížiny.

Poloha: Nachádza sa na jej juhovýchodnom okraji a lemuje Malé Karpaty, ktoré ho ohraničujú z juhovýchodu (podcelky Brezovské Karpaty, Pezinské Karpaty a Devínske Karpaty). Na severe ho ohraničuje podcelok Myjavská niva, Chvojnická pahorkatina (podcelok Senická pahorkatina), na severovýchode Myjavská pahorkatina, na juhozápade podcelky Novoveská plošina, Dolnomoravská niva, Záhorské pláňavy a Bor.

Okresy: Bratislava – prever!, Malacky, Senica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 140m.

Geologická stavba:

Reliéf: Je to priekopová prepadlina s náplavovými kužeľmi malokarpatských potokov. Vznikli v nej rozsiahlejšie močaristé územia, ktoré zabraňujú premiestňovaniu pieskov z Boru smerom na východ. Územie je stredne husto osídlené. Juhovýchodný okraj územia zasahuje CHKO Malé Karpaty.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Podmalokarpatská zníženina sa ďalej nedelí.