Pezinské Karpaty

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Malých Karpát.

Poloha: Zaberá jeho veľkú časť (asi 2/3 plochy), nachádza sa v strednej a južnej časti. Oddeľuje Podunajskú nížinu a Záhorskú nížinu. Na severovýchode ho ohraničuje podcelok Brezovské Karpaty, na východe Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina), na juhu Podunajská rovina, na juhozápade Devínske Karpaty a na západe Borská nížina (podcelok Podmalokarpatská zníženina).

Okresy: Bratislava III, Bratislava IV, Malacky, Pezinok, Senica, Trnava.

Rozloha:

Najvyšší bod: Záruby (767,4m).

Najnižší bod: Východný okraj územia v nadmorskej výške približne 140m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Západná časť územia odvádza vodu do Borskej nížiny, ktorá patrí do povodia Moravy, východná časť do povodia Váhu a Malého Dunaja.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Pezinských Karpát sú Homoľské Karpaty, Kuchynská hornatina, Stupavské predhorie, Biele hory, Smolenická vrchovina, Lošonská kotlina, Plavecké predhorie a Bukovská brázda.