Devínske Karpaty

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Malých Karpát.

Poloha: Nachádza sa v juhozápadnej časti Malých Karpát. Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom (hranicu tvoria rieky Morava a na juhu Dunaj). Na severe a západe ho ohraničuje Borská nížina (podcelky Novoveská plošina, Podmalokarpatská zníženina a Dolnomoravská niva), na severovýchode podcelok Pezinské Karpaty a na juhovýchode Podunajská rovina.

Okresy: Bratislava III, Bratislava IV.

Rozloha:

Najvyšší bod: Devínska Kobyla (514,1m).

Najnižší bod: Južný okraj územia v nadmorskej výške približne 125m.

Geologická stavba:

Reliéf: Na ich úpätí leží niekoľko mestských častí Bratislavy. Súčasťou Devínskych Karpát je aj prírodný útvar Sandberg, v ktorom sa nachádzajú fosílie živočíchova a rastlín z treťohôr.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Devínskych Karpát sú Devínska Kobyla, Bratislavské predhorie, Lamačská brána a Devínska brána.