Novoveská plošina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Borskej nížiny.

Poloha: Nachádza sa na juhozápadnom okraji v blízkosti dolného toku rieky Morava a bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Na východe ho ohraničuje podcelok Podmalokarpatská zníženina, na juhu Malé Karpaty (podcelok Devínske Karpaty) a na západe podcelok Dolnomoravská niva.

Okresy: Bratislava – prever!, Malacky.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 140m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie je stredne husto osídlené.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Novoveská plošina sa ďalej nedelí.