Drieňovské podhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrianska pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti. Na severe ju obklopujú Strážovské vrchy (podcelok Nitrické vrchy, časť Drieňov) a na juhu a na západe podcelok Nitrianska niva (časť Stredonitrianska niva).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.