Zálužianska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrianska pahorkatina.

Poloha: Rozprestiera sa južne od časti Bojnianska pahorkatina v okolí obce Veľké Zálužie. Na severe ju ohraničuje časť Bojnianska pahorkatina, na východe podcelok Nitrianska niva (časti Stredonitrianska niva a Dolnonitrianska niva) a časť Nitrianske vŕšky, na juhu časť Nitrianska tabuľa a na západe podcelok Dolnovážska niva.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.