Tribečské podhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrianska pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti. Na severe a na západe ju obklopuje podcelok Nitrianska niva (časť Stredonitrianska niva) a na východe Tribeč (podcelok Rázdiel, časť Skýcovská vrchovina, podcelok Veľký Tribeč, časti Hornonitrianske predhorie a Zlatnianske predhorie, a podcelky Jelenec a Zobor).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.