Nitrianska tabuľa

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrianska pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa južne od Zálužianskej pahorkatiny. Na severe ju ohraničuje časť Zálužianska pahorkatina, na východe podcelok Nitrianska niva (časť Dolnonitrianska niva), na juhu a juhozápade Podunajská rovina (aj časťou Novozámocké pláňavy) a na severozápade podcelok Dolnovážska niva.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Reliéf v tejto časti už pomaly prechádza do roviny.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.