Nízky Inovec

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Považského Inovca.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej časti. Podcelok je z veľkej časti obklopený vlastným pohorím. Na severe ho ohraničuje podcelok Vysoký Inovec, na východe Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina), na juhu podcelok Krahulčie vrchy a na západe podcelok Inovecké predhorie.

Okresy: Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Topoľčany.

Rozloha:

Najvyšší bod: Bezovec (742,8m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Územie nemá tak výrazný hlavný chrbát ako podcelok Vysoký Inovec a je nižší s výškami 350-740m. Jeho centrálna časť má plošinatý reliéf, ktorý vznikol na intenzívne zvrásnených vápencoch, dolomitoch, slieňovcoch a na východnom okraji aj zlepencoch. Okraje plošín sú intenzívne rozčlenené, vďaka čomu sa relatívna výšková členitosť pohybuje medzi 181-300m a priemerný uhol sklonu je 10-19°. Severne od najvyššieho vrchu leží skalnatý vrch Skaliny (644m) – prever výšku!. Južne od Bezovca vznikli v menej odolných horninách menšie kotliny (Stará Lehota, Nová Lehota). K hlavnému hrebeňu vybiehajú dlhé doliny.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Nízky Inovec sa ďalej nedelí.