Ostrý

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Trenčianska vrchovina.

Poloha: Nachádza sa v juhozápadnej časti podcelku juhovýchodne od Trenčína. Na severe a severovýchode ju ohraničuje časť Teplická vrchovina, na juhu Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina, na juhozápade Považský Inovec (podcelok Vysoký Inovec) a na západe Považské podolie (podcelok Trenčianska kotlina).

Okresy: Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Ostrý vrch (767,5m).

Najnižší bod: Najnižší bod leží na juhozápadnom okraji územia v katastri obce Mníchova lehota v nadmorskej výške približne 300m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňujú prítoky Váhu (západné svahy) a potok Machnáč (východná a južná časť, prítok Bebravy). Rozvodie povodí Váhu a Nitry vedie Jastrabským sedlom.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.