Skalica (Považské podolie)

Skalica (Považské podolie)

Nadmorská výška: 463,2m.

Poloha: Geomorfologický celok Považské podolie, podcelok Podmanínska pahorkatina.

Katastrálne územie: Považská Bystrica (mestská časť Dolný Moštenec).

Opis: Skalnatý vrchol nazývaný aj Moštenská skala, poskytuje pekné výhľady na Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, JavorníkyPovažské podolie. Na vrchole je umiestnený kríž a severozápadne od neho je vysielač.

Prístup: Na vrchol vedie miestny žltý chodník Z Horného Moštenca na Skalicu a Zdravú vodu (vzdialenosť 2,4km, prevýšenie 125m a čas výstupu 1 hodina). Najrýchlejší prístup je z Považskej Bystrice, mestskej časti Dolný Moštenec. Zo stredu obce je vrchol vzdialený 1,7km, prevýšenie 140m, čas výstupu 45 minút.