Moštenská skala v Dolnom Moštenci – Považská Bystrica

Moštenská skala v Dolnom Moštenci – Považská Bystrica

Sú to vlastne skaly dve. Jedna výrazne špicatá s krížom na vrchole, s kótou 463,2m v mapách nazývaná tiež Skalica (od toho sa odvádza názov Moštenské skalice), a druhá rozľahlejšia nachádzajúca sa za lúčkou juhovýchodovýchodným smerom od tej prvej. Z obidvoch skalných útvarov sú pekné výhľady na okolitú krajinu. Obe skalné bralá akoby medzi sebou vytvárali bránu alebo vráta. Moštenská skala sa nachádza v Považskej Bystrici, juhozápadne od mestskej časti Dolný Moštenec. Pod ňou je upravené miesto na opekanie a informačná tabuľa.