Malý Manín (Súľovské vrchy)

Malý Manín (Súľovské vrchy)

Nadmorská výška: 812,6m.

Poloha: Geomorfologický celok Súľovské vrchy, podcelok Manínska vrchovina, časť Maníny.

Katastrálne územie: Považská Bystrica (mestská časť Považská Teplá), Plevník-Drienové.

Opis: Na jeho juhovýchodných svahoch sa nachádza NPR Manínska tiesňava, ktorá ho oddeľuje od Veľkého Manína (890,6m). Ich oddelenie je výsledkom riečnej erózie, ktorá vytvorila hlbokú tiesňavu. Povrch formovali fluviokrasové procesy, čím vznikli rôzne formy podzemného a povrchového krasu. Na úbočiach Malého Manína sa nachádza množstvo jaskýň rôznej veľkosti, miestami súvislé plochy škrapov a krasové javy (závrty). Pomerne odolné, ale petrograficky odlišné typy vápencov budujúce Malý Manín, podmienili vznik strmých skalných svahov a pestrého bralnatého reliéfu. V ňom sa nachádzajú skalné steny, okná, veže, ihly a stĺpy, medzi ktorými sú široké žľaby vyplnené suťoviskami. Jedinečnú malebnosť a atraktívnosť územia vystihujú i názvy jednotlivých skalných brál. Na vrchole sú pozostatky obranných valov zaniknutého hradiska. Vrchol masívu leží v chránenom území, preto je prístupná najmä severná časť masívu, kde sa nachádza niekoľko skalných brál so zaujímavými výhľadmi. Z nich je možné vidieť najmä okolité Súľovské vrchy, Javorníky, Biele KarpatyStrážovské vrchy. Pri vhodných podmienkach je viditeľná Malá FatraRača. Nachádza sa v CHKO Strážovské vrchy.

Prístup: Samotný vrchol nie je prístupný, severná časť masívu je prístupná neznačenými lesnými cestami a chodníkmi z obce Plevník-Drienové alebo z Považskej Bystrice, miestnej časti Považská Teplá.