Veľký Manín (Súľovské vrchy)

Veľký Manín (Súľovské vrchy)

Nadmorská výška: 890,6m.

Poloha: Geomorfologický celok Súľovské vrchy, podcelok Manínska vrchovina, časť Maníny.

Katastrálne územie: Považská Bystrica (mestská časť Podmanín a Považská Teplá).

Opis: Najvyšší vrch pohoria Súľovské vrchy. Na jeho severných svahoch sa nachádza NPR Manínska tiesňava, ktorá ho oddeľuje od Malého Manína (812,6m). Ich oddelenie je výsledkom riečnej erózie, ktorá vytvorila hlbokú tiesňavu. Povrch formovali fluviokrasové procesy, čím vznikli rôzne formy podzemného a povrchového krasu. Na úbočiach masívu sa nachádza množstvo jaskýň rôznej veľkosti, miestami súvislé plochy škrapov a krasové javy (závrty). Prístupné sú Partizánska jaskyňaJaskyňa pod Černokňažníkom. Pomerne odolné, ale petrograficky odlišné typy vápencov budujúce masív, podmienili vznik strmých skalných svahov a pestrého bralnatého reliéfu. V ňom sa nachádzajú skalné steny, okná (jedným z nich je Skalné okno nad Partizánskou jaskyňou), veže, ihly a stĺpy, medzi ktorými sú široké žľaby vyplnené suťoviskami. Jedinečnú malebnosť a atraktívnosť územia vystihujú i názvy jednotlivých skalných brál. Na svahoch sa nachádza aj niekoľko studničiek. Pod severnými skalnými stenami sa nachádza symbolický cintorín. Zaujímavosťou je bohatý výskyt muflóna obyčajného, ktorý k nám bol dovezený zo Stredomoria. Manínska populácia pochádza z Čiech a tak výborne sa jej tu darí, že často dochádza k premnoženiu početných stavov. Južný hrebeň ukončuje odlesnený výbežok Manínec, z ktorého sú pekné výhľady. Na slnečných miestach sa tu vyskytujú zaujímavé druhy rastlín (horec krížatý, horček brvitý, klinček kartuziánsky), motýľov (modráčik – čiernoškvrnný, ďatelinový a rebelov) a hmyzu (modlivka zelená a koník červenokrídly). Vrchol je pomerne husto zalesnený, vápencové bradlá vystupujú vo východnej časti masívu. Z vrcholu a zo skalnatých častí sú obmedzené výhľady na najbližšie vrcholy Súľovských vrchov a Strážovských vrchov, Považské podolie a Javorníky. Pri dobrej viditeľnosti vidno aj Malú Fatru. Nachádza sa v CHKO Strážovské vrchy.

Prístup: Cez vrcholový hrebeň prechádza žltý turistický chodník (8580) ako aj trasa Náučného chodníka Manínska tiesňava. Na samotný vrchol odbočuje významová značka. Ďalším možným výstupom je zelený turistický chodník (5585) z obce Záskalie pod Veľký Manín, kde sa napája na žltý chodník (8580). Výstup po žltom chodníku z Manínskej tiesňavy je dlhý 3,8km, prevýšenie 560m a čas výstupu na vrchol 2 hodiny. Výstup z obce Záskalie je dlhý 3,8km, prevýšenie 540m a čas výstupu je 2 hodiny.