Náučný chodník Manínska tiesňava

Náučný chodník Manínska tiesňava

Východisko: Manínska tiesňava, autobusová zastávka pri chatovej osade.

Rok otvorenia: 1988, v roku 1993-1994 boli inštalované nové infopanely, v roku 2005 bol chodník obnovený. V súčasnosti je osadená už tretia verzia infopanelov.

Zameranie: Prírodovedné, geologické a geomorfologické, ochranárske a historické.

Typ: Samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný chodník.

Dĺžka/prevýšenie: 17km/830m. Na každom informačnom paneli je údaj, aká vzdialenosť je k ďalšiemu infopanelu.

Čas prechodu: 5-6 hodín.

Náročnosť: Nenáročná trasa. Výstup na Veľký Manín (890,6m) je stredne náročná tras.

Počet zastávok: 12

1. Náučný chodník Manínska tiesňava.

2. Manínska tiesňava včera a dnes.

3. Natura 2000.

4. Geológia.

5. Rastlinstvo.

6. Geomorfológia.

7. Športové aktivity.

8. Živočíchy.

9. Obce.

10. Lesy.

11. PR Kostolecká tiesňava.

12. CHKO Strážovské vrchy.

Popis: Náučný chodník od východiska pokračuje po asfaltovej ceste smerom na Vrchteplú. V tomto úseku vedie súbežne s červeným turistickým chodníkom (0880b). Prvých osem infopanelov je osadených priamo v priestoroch Manínskej tiesňavy. V tiesňave sa oplatí odbočiť k symbolickému cintorínu obetí hôr ku Skale nad lúčkou a k jaskyni pod Černokňažníkom s niekoľkými výhľadmi na tiesňavu. Z tiesňavy chodník pokračuje do obce Záskalie, kde je osadený infopanel č.9. Ďalšie dva infopanely sú osadené pred Kostoleckou tiesňavou a priamo v nej. Tu prechádza popod Kostolecký dóm. Posledný infopanel je osadený pri pamätnej škole pod obcou Kostolec. Od budovy školy, v ktorej sa dnes nachádza penzión Manín a je možné sa v ňom občerstviť, chodník pokračuje po hlavnej ceste až pod obec Vrchteplá k prameňu. Prechádza cez Manínsky potok, odbočuje doprava a pokračuje stúpaním popod vrch Ostrenec (723,7m) do sedielka pod Bosmanmi. Tu je možnosť vystúpiť po miestnom zelenom chodníku na vrcholovú vyhliadku na Bosmany. Návrat tou istou trasou. Náučný chodník následne klesá ponad obec Kostolec okolo kaplnky a kríža, k ďalšiemu krížu v sedle pod Drieňovkou (639,4m), od ktorého začína najskôr mierne, neskôr prudšie stúpanie na vrchol Veľkého Manína (890,6m). Nad lúkou nad krížom je možné zísť po zelenom chodníku (5585) do obce Záskalie. Náučný chodník stúpa spolu so zeleným chodníkom (5585) na rázcestie pod Veľkým Manínom a z neho spolu so žltým chodníkom (8580) stúpa takmer až na jeho vrchol. Počas stúpania je možné odbočiť vpravo po významovej značke k Partizánskej jaskyni. Chodník ale nevystupuje až na samotný vrchol, v sedle pod ním začne klesať serpentínami západným svahom, neskôr sa klesanie zmierni a okolo Záluskej kyselky sa vracia naspäť do chatovej osady v Manínskej tiesňave, kde vo východiskovom bode končí.