Pamätná škola v Kostolci

Pamätná škola v Kostolci

V pôvodnej budove školy v údolí pri ceste pod obcou Kostolec učil v rokoch 1932-1936 spisovateľ Peter Jilemnický. Výstavba školy bola začatá v roku 1926 a dokončená bola 17.8.1928. V pamätnej izbe v podkroví budovy je umiestnená stála expozícia, pripomínajúca jeho život a dielo. Pamätná izba bola zriadená v roku 1970. Pôvodná škola bola národnou kultúrnou pamiatkou. Po rekoštrukcii pôvodného objektu v roku 2009 zostal v areáli pamätník Petra Jilemnického a pamätné tabule vo vestibule reštaurácie. Skutočnosť, že sa jednalo o školu výrazne pripomína aj interiér reštaurácie.