Kalvária v Dolnom Milochove – Považská Bystrica

Kalvária v Dolnom Milochove – Považská Bystrica

Pôvodnú krížovú cestu nahradila nová. Kedysi ju svojpomocne vyhotovili miestni obyvatelia. Práce na novej Kalvárii realizovali žiaci SOŠ z Považskej Bystrice. Štrnásť zastavení krížovej cesty predstavujú drevené stĺpiky, na ktorých sú umiestnené výjavy zastavení na drevených tabuľkách, nad ktorými je sedlová strieška. V závere stojí nad cestou drevený kríž. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v mestskej časti Milochov, v juhovýchodnej časti obce Dolný Milochov.