Bosmany (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v celku Súľovské vrchy (podcelok Súľovské skaly), v katastri obce Kostolec. Je súčasťou CHKO Strážovské vrchy a ÚEV Strážovské vrchy.

Rozloha: 73.350m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994 ako chránený prírodný výtvor s výmerou 7,2ha. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku, ktorá bola v roku 2004 potvrdená.

Opis: Jeden z charakteristických útvarov bradlového pásma, ktorý dominuje nad obcou Kostolec. Tvoria ju tri samostatne stojace skalné veže tvaru koláčov (bosniakov) rozostavené v jednej línii, nad ktorými dominuje skalné bralo Skala (659,0m) s výrazne vyvinutými hlbokými puklinovými škrapmi na hrebeni. Ochrana typickej ukážky bradlových foriem reliéfu. Široké bradlo Bosmanov je budované odolnými druhohornými vápencami ako aj eocennými karbonátovými zlepencami, ktoré pre svoju malú mechanickú odolnosť boli rýchlejšie rozrušované a tak sa vytvoril terajší reliéf brál dominujúcich nad okolím. Výskyt množstva charakteristických rastlinných a živočíšnych spoločenstiev vápencových skál a priľahlého pruhu bučín. Na bralách bolo sídlisko púchovskej kultúry v mladej železnej dobe (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0. Územie má výraznú krajinno-estetickú a anorganickú hodnotu. Z prírodnej pamiatky je dobrý výhľad na Manínsku a Kostoleckú tiesňavu.