0880a (Zo Žiliny do Vrchteplej)

Orientačné miesta: Žilina, Strážov (MHD, 333m) – Ovčiarsko (420m) – Hričovské Podhradie (320m) – Pod hradom Hričov (490m) – Pod Roháčom (718m) – Sedlo Pod Bradou (660m) – Lúka pod Súľovským hradom (525m) – Lúka pri Kamennom hríbe (470m) – Súľov, parkovisko (360m) – Vrchteplá (bus, 520m).

Dĺžka: 24km.

Čas prechodu: 7 hodín 25 minút. 

Prevýšenie: Stúpanie 1.250m/klesanie 1.065m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v Žiline, v mestskej časti Strážov na autobusovej zastávke na ulici Priehradná. Pokračuje ulicami Bratislavská a Rajčianska juhovýchodným smerom k štátnej ceste č.61. Prechádza ju a po ulici Hričovská mierne stúpa lesom až na jej koniec. Tu prechádza na poľnú, neskôr lesnú cestu, a už prudšie stúpa do sedla medzi vrchmi Snoh (641,3m) a Dubník (605,0m). Zo sedla klesá do obce Ovčiarsko, z ktorej pokračuje okolo cintorína a mierne stúpa poľnou cestou k okraju lesa, kde prudko odbočuje vľavo a stále mierne stúpa. Prechádza ponad tunel Ovčiarsko a stáča sa západným smerom. Striedavo klesá a stúpa lesným chodníkom až nad obec Hričovské Podhradie, pričom niekoľkokrát mení smer. Prechádza okolo kaplnky v skale a vychádza na lúku, po ktorej klesá do obce. Z nej pokračuje južným smerom a vstupuje do lesa. Po lesnej, neskôr poľnej ceste stúpa a vstupuje do CHKO Strážovské vrchy. Pokračuje v stúpaní až do lokality Pod hradom Hričov, odkiaľ je možné odbočiť na hrad Hričov. Chodník stále stúpaním pokračuje až k spevnenej ceste, po ktorej pokračuje až na jej koniec. Ďalej už po lesnej ceste stále stúpa do NPR Súľovské skaly a do lokality Pod Roháčom, kde je križovatka viacerých turistických trás. Pred lokalitou sa spája so zeleným chodníkom (5650a), ktorý prichádza z obce Hlboké nad Váhom a pokračuje hrebeňom Súľovských skál do Rajca a sedlo pod Hnilickou Kýčerou. Lokalitou Pod Roháčom prechádza aj žltý chodník (8654) z parkoviska v Súľove do lokality Pod Dubovcom. Červený chodník pokračuje hrebeňom Súľovských skál striedavo klesaním a stúpaním okolo niekoľkých vyhliadkových miest označených významovým značením, popod vrch Brada (816,3m) a lokalitu Sedlo pod Bradou. Tu končí modrý chodník z Bytče, mestskej časti Hrabové (2746). Zo sedla pod Bradou klesá na lúku pod hrad Súľov, kde je prameň s pitnou vodou. Z lúky je možné pokračovať po zelenom chodníku (5662) ku kameňolomu v obci Jablonové, alebo cez hrad Súľov a po Náučnom chodníku Súľovské skaly k parkovisku v Súľove a do Vrchteplej. Červený chodník spolu s Náučným chodníkom Súľovské skaly klesá do lokality Lúka pri kamennom hríbe, kde sa napája žltý chodník (8680) pokračujúci k parkovisku alebo do Rajeckých Teplíc. Oba chodníky spolu pekným lesným chodníčkom pokračujú k parkovisku, kde začína a končí Náučný chodník Súľovské skaly, začína žltý chodník (8680), končí modrý chodník (2749) a prechádza zelený chodník (5662). Červený chodník pokračuje po hlavnej ceste západným smerom a asi po 250m odbočuje vľavo cez mostík do lokality Čierny potok. Stúpa lesnou cestou až do sedla nad Vrchteplou, z ktorého po poľnej ceste príjemným klesaním s krásnymi výhľadmi na Strážovské vrchy prichádza do obce Vrchteplá, kde končí. Z obce je možné pokračovať po značených chodníkoch viacerými smermi. Červeným chodníkom (0880b) je možné pokračovať do Považskej Bystrice, miestnej časti Považská Teplá, modrým chodníkom (2694) cez Bodinú do Domaniže a zeleným chodníkom (5662) do Súľova a Jablonového. Začína tu i miestny žltý chodník Memoriál Luisa Crossa do Rajca.