Kostolecký dóm – Kostolec

Kostolecký dóm – Kostolec

Kostolecký dóm sa nachádza v Kostoleckej tiesňave v masíve vrchu Kavčia (600,7m). Nachádza sa medzi skalnými útvarmi Kostolecký pilier na západe a Kostolecké rebrá I-III na východe. Je to jeden z najväčších skalných previsov v Západných Karpatoch nazvaný Kostolecký dóm, Strecha Slovenska, alebo tiež Kostolecká klenba, ktorý je pseudokrasového pôvodu. Spod neho spadá mohutné suťovisko, po ktorom je prístupový chodníček k skalnému útvaru, ktorý využívajú najmä skalolezci. Tí v skalnom previse zdolávajú náročné horizontálne úseky lezenia. Dóm vytvorila voda, ktorá sa prerezala cez masív a vytvorila Kostoleckú tiesňavu. Narúšaním skál sa časť postupne zrútila a odhalila obrovskú dutinu v skale. Kostolecký dóm je súčasťou PR Kostolecká tiesňava a leží severozápadne od obce Kostolec.