Kostolecké rebrá I-III – Kostolec

Kostolecké rebrá I-III – Kostolec

Skalné útvary v podobe troch skalných rebier vystupujú z dna Kostoleckej tiesňavy v masíve vrchu Kavčia (600,7m) na ľavej strane cesty do Vrchteplej. Všetky tri rebrá sa nachádzajú východne (napravo) od Kostoleckého dómu. Najbližšie k nemu sa nachádza Kostolecké rebro I, v strede Kostolecké rebro II a najvzdialenejšie je Kostolecká rebro III. Kostolecké rebrá využívajú ako lezecké steny skalolezci. V Kostoleckom rebre III sa nachádza malebné skalné okno. Tieto skalné útvary sú súčasťou PR Kostolecká tiesňava a tvoria záver tiesňavy z juhovýchodu. Nachádzajú sa severozápadne od obce Kostolec.