Vrchteplá

Vrchteplá

Poloha

Obec leží v Súľovských vrchoch, v Súľovských skalách.

Najvyšší bod: Havrania skala (835,4m).

Najnižší bod: Manínsky potok pri výtoku z katastra obce (495m).

História obce

Prvá nepriama písomná zmienka o území obce pochádza z roku 1351, kedy sa spomína ako „Werchk“. Uvádza sa v listine, ktorou kráľ Ľudovít I. nariadil Nitrianskej kapitule, aby uviedla Mikuláša, syna Adriana z Podmanína a Pavla, syna Tanaka z Teplej do držby lesného majetku zvaného Lúčka. Ako zemianska obec sa uvádza ešte v roku 1430, kedy sa spomína ako „possessio Toppla“ (ďalšie názvy: 1431 Tepla, 1440 Werchtepla, 1458 Felsew Tepla, 1495 Wrchtepla, 1598 Wrchtepla, 1773 a 1786 Wrch-Tepla, 1808 Verh-Tepla, 1863 Verchtepla. 1907 Felsöhéve, 1927 Vrchteplá). Patrila zemianskej rodine Klobušických, Podmanických, od roku 1458 panstvu Bystrica. V roku 1598 mala obec 18 domov, v roku 1720 mala 10 daňovníkov, v roku 1786 mala 39 domov, 40 rodín a 225 obyvateľov, v roku 1828 mala 33 domov a 263 obyvateľov, v roku 1869 mala 253 obyvateľov, v roku 1880 mala 217 obyvateľov, v roku 1890 mala 190 obyvateľov, v roku 1900 mala 210 obyvateľov, v roku 1910 mala 216 obyvateľov, v roku 1921 mala 234 obyvateľov, v roku 1930 mala 267 obyvateľov, v roku 1940 mala 301 obyvateľov, v roku 1948 mala 223 obyvateľov, v roku 1950 mala 180 obyvateľov, v roku 1961 mala 337 obyvateľov, v roku 1970 mala 77 domov a 372 obyvateľov, v roku 1980 mala 78 domov a 299 obyvateľov, v roku 1991 mala 79 domov a 273 obyvateľov, v roku 2001 mala 79 domov a 265 obyvateľov a v roku 2011 mala 82 domov a 258 obyvateľov. Obyvatelia pracovali najmä v lesoch a v poľnohospodárstve. Začiatkom 20.storočia mnohí chodili na sezónne poľnohospodárske práce. Počas SNP a najmä na jar 1945 prebiehali v okolí prudké a časté prestrelky medzi partizánmi a Nemcami. Dňa 6.9.1948 vypukol v dedine veľký požiar, pri ktorom vyhorela stredná časť obce. Zhoreli najmä hospodárske budovy s tohoročnou úrodou a tiež niekoľko obytných domov. Vyhorel aj domček vedľa školy. Oheň sa podarilo uhasiť skôr, ako začala horieť miestna škola. V roku 1964 bol obci udelený za účasť obyvateľov v SNP a za ich pomoc partizánom prezidentom republiky Rad Červenej Hviezdy. V 20.storočí väčšina obyvateľstva pracovala v Považskej Bystrici.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

Budova školy.

Pamätná izba SNP.

Pamätník padlých v SNP.

Prameň pod Vrchteplou.

Strážovské vrchy (SKUEV0256).

VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ Strážovské vrchy.

Vrchy a sedlá: Havrania skala (835,4m), Okrúhle (692,2m), Ostrenec (723,7m).

Cyklotrasy: 2306, 5311, 8407.

Memoriál Luisa Crossa.

Náučné chodníky: Manínska tiesňava, Obec Vrchteplá.

Turistické chodníky KST: 0880a, 0880b, 2694, 5662.

Internetová stránka obce:  www.vrchtepla.sk